Support

FAQ:s

Ljudet har stegvis minskat eller försämrats i hörlurarna (in-ear modeller).

Detta beror med stor sannolikhet på att det har kommit in smuts/öronvax på insidan av gallret. Rengör gallret genom att försiktigt borsta med en fintrådig borste (typ tandborste). Hjälper inte detta kan man fukta en tops med väteperoxid (max 3%) och försiktigt stryka den över gallret och låta det verka 30 sekunder. Använd sedan borsten igen och borsta försiktigt på gallret. Det är viktigt att man inte tar för mycket väteperoxid (max 3%) på topsen så att det rinner in i själva hörlurschassit och förstör högtalarelementet.

Om ljudet inte återgår till det normala efter att man följt rengöringsinstruktionen ovan rekommenderas att högtalargallret demonteras. Obs! Vidta största försiktighet i vid demontering så att inte gallret eller högtalarelementet tar skada. Gallret är fixerat med en fästmassa vilket möjliggör återmontering. Använd en nål eller annat tunt vasst föremål för att demontera gallret och rengör det med en torr borste. Montera sedan tillbaka gallret genom att försiktigt trycka fast det på sin plats.

Fjärrkontrollen fungerar inte. Problem med att reglera volym, byta låt, play/pause eller svara på samtal.

  1. Kontrollera att reglaget (switchen) på baksidan av fjärrkontrollen står i rätt läge för det operativsystem som din enhet använder sig av.
  2. Kontrollera att 3.5mm kontakten är ordentligt intryckt i enheten så att den inte glappar. Kolla detta speciellt om du har ett mobilskal på din smartphone då detta kan vara i vägen för att kontakten ska kunna tryckas in till fullo.Läge 1 – Android och WindowsLäge 2 – iOS (Apple)
  3. Verifiera att din smartphone är kompatibel med fjärrkontrollen. Kompatibiltetstabell »

Ett metalliskt klickande ljud hörs när jag trycker in hörluren i örat (in-ear modeller).

Detta är ett känt fenomen som kan uppstå när man för in en in-ear hörlur i hörselgången och det brukar benämnas som ”driver flex”. Det som händer är att det övertryck som bildas när man trycker in hörluren, pressas förbi högtalarelementet så att detta kan kommer i svängning vilket kan framkalla ett knäppande/klickande metalliskt ljud. Detta är inget som skadar varken hörsel eller hörlurar och är fullt normalt då man har fått en tät inpassning av hörluren i hörselgången.

Garanti

Produkter från Sound by Sweden täcks med ett (1) respektive två (2) års garanti. Garantitiden framgår i instruktionsboken och gäller för material- och fabrikationsfel. Skador som uppstått genom handhavandefel, smuts eller oaktsamhet omfattas inte av garantin.

Vid reklamations- och garantiärenden hänvisar vi dig till ditt inköpsställe.

Kontakt

support@soundbysweden.se